Rekrutacja

Informacje ogólne

CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać elektronicznie na adres biuro@konkretpodatki.pl

Treść zgody do umieszczenia na CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez jednostkę Firma Doradcza "Konkret" Renata Mączka, ul. Akacjowa 8M, 32-020 Wieliczka.; w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników KONKRET zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dodatkowe informacje

  • prosimy o składanie dokumentów bez zdjęć,
  • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
  • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 12 miesięcy od momentu otrzymania CV.

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).

Informacje Rekrutacja
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe