Usługi dla firm

Usługi finansowe

 

 • Pośrednictwo finansowe (kredyty, pożyczki, leasing)
 • Obsługa kredytowa (przygotowanie wniosków, negocjacje cen i warunków, przedstawienie propozycji finansowania)
 • Przygotowywanie biznesplanów

Usługi księgowe i rachunkowe
                                                                          

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie ewidencji VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych
 • Sporządzanie deklaracji ZUS właściciela firmy
 • Rozliczenie roczne właściciela
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS
 • Konsultacje, porady księgowe

Usługi kadrowo-płacowe
                                                                       

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i przebiegiem zatrudnienia pracowników
 • Sporządzanie list płac
 • Przygotowanie i rozliczanie umów zleceń oraz o dzieło
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników


Pozostałe usługi
                                                                          

 • Pomoc w zakresie rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej
 • Sporządzanie analiz finansowo-księgowych
 • Optymalizacja kosztów
 • Współpraca z rewidentem podczas badania ksiąg
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacji pionów księgowo-finansowych
 • Rekrutacja pracowników księgowości
 • Inne usługi finansowo-księgowe zgodnie z potrzebami Klienta

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

»