Usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

   
  • Pośrednictwo kredytowe (przygotowanie ofert banków, złożenie wniosków kredytowych, negocjacje cenowe w imieniu Klienta)
  • Rozliczenia roczne (deklaracje PIT)
  • Rozliczenie dochodów z zagranicy
  • Rozliczanie przychodów z najmu
  • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane nabywane przez osoby fizyczne na cele remontu mieszkania, budowy domu jednorodzinnego (zwrot VAT z faktur od 1 maja 2004 roku)
 
»